Het op de markt brengen van farmaceutische geneesmiddelen vergt hoge investeringen van de fabrikanten. Het is dan ook van cruciaal belang dat product- en technische ondersteuning de productietijden vergemakkelijken. Met de beschikbaarheid van generieke en propriëtaire filtermedia voor gebruik bij de productie van geneesmiddelen, is de selectie van de juiste filtermedia van cruciaal belang om volledige naleving en optimalisatie van het filtratieproces te garanderen.

Masterfilter kan onze klanten volledige ondersteuning bieden bij de validatie van Steriele Filters voor hun proces. Of het nu gaat om bestaande filters of om de introductie van alternatieve filters, als onderdeel van het 'control change' proces. Met wereldwijde veranderingen en onzekerheden op toeleveringsketens, productwijzigingen en productie of gewoon kosten, is het belangrijk dat robuuste validatie ondersteuning beschikbaar is om risico's voor productie, in kritieke processen te minimaliseren.

  • De diensten die wij kunnen bieden, in aanvulling op de voorlopige filtreerbaarheidsstudie; omvatten:

  • Levensvatbaarheid

  • Microbiële uitdaging, ook met specifieke micro-organismen

  • Compatibiliteit

  • Adsorptie

  • Extraheerbare stoffen

  • Toxiciteitsbeoordeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.