Farmaceutische water behandeling

Water wordt bij de productie van farmaceutische producten gebruikt voor sanering, reiniging en spoeling en als onderdeel van de samenstelling van het geneesmiddel. De strenge kwaliteit van het water wordt bepaald door de regelgevende instanties of de farmacopees in de respectieve regio's. De twee belangrijkste classificaties voor bulkbehandeling in farmaceutische watersystemen zijn gezuiverd water (PW) en water voor injectie (WFI). De regelgevende instanties doen aanbevelingen over de manier waarop het water moet worden verwerkt - over het algemeen filterpatronen, omgekeerde osmose / deïonisatie (RO/DI) voor gezuiverd water, gevolgd door distillatie voor water voor injectie. Patroonfiltratie kan worden gebruikt voor de verwijdering van deeltjes (valfilters), vermindering van de bioburden en sterilisatie van water. Ontluchtings- en gasfilters worden gebruikt voor het filteren van de verplaatste lucht op pathogenen tijdens het vullen en legen van de tanks.

Pharmaceutical Water Treatment